Miljödiplomering

Barnängens koloniträdgårdsförening har påbörjat arbetet för att bli miljödiplomerade. Vi har startat en studiecirkel i ämnet samt haft föredrag.

Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar
Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Det kan också vara en förutsättning för att bevisa koloniområdenas
berättigande i städer och tätorter. Koloniträdgårdar är viktiga inslag i den gröna miljön i städer och tätorter. Koloniträdgårdsföreningarna kan också som förebilder bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i samhället.

Genom att stimulera till miljödiplomering vill Koloniträdgårdsförbundet uppmuntra koloniträdgårdsföreningarnas miljöarbete. Miljödiplomet blir det synliga beviset på föreningens insatser för miljön.

Ekologisk odling är för många kolonister en självklarhet idag. Men miljödiplomeringen fokuserar även på andra delar i miljöarbetet: biologisk mångfald, energi, material, transporter, vatten och avlopp.

De grundläggande tankarna i miljödiplomeringen är att:
* Utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser.
* Minimera spridningen av miljöskadliga ämnen.
* Värna naturens mångfald och kretslopp.
* Skapa en god livsmiljö.

Texten ovan tagen från det material som vi använder oss av, se mer HÄR.